Pensii - PROCEDURA ȘI ÎNTOCMIREA DOSARULUI

Întocmirea dosarului de pensionare

Pentru întocmirea dosarului de pensionare asiguratul membru al Filialei Gorj a CAA se va adresa filialei, prin completarea și înregistrarea cererii tip și a documentelor necesare în fucție de categoria de pensionare solicitată (documentele necesare sunt mai jos menționate).

În cazul în care asiguratul a activat și a contribuit în perioada anterioară formelor de organizare stabilite prin Legea nr.51/1995 la alt barou decât Baroul Gorj, va prezenta, odată cu cererea de pensionare, și adeverința de venituri emisă de baroul/barourile la care a activat în  perioada respectivă.

Termenul de depunere a dosarului de pensionare (complet) este de 30 de zile de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare. În cazul depășirii acestui termen, drepturile de pensie se vor stabili începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care a fost depus dosarul complet.

 

DOCUMENTELE NECESARE (în funcție de categoria de pensionare)

Pensie limită de vârstă 

 1. Acte identitate / stare civilă:
  1. Copie după actul de identitate, conformat cu originalul de către filială;
  2. Copie acte stare civilă, conformat cu originalul de către filială;
  3. Copie certificat naștere, conformat cu originalul de către filială;
 2. Acte pentru perioade asimilate stagiului:
  1. Adeverință privind perioadele asimilate luate în calcul în sistemul public, eliberată de casa de pensii din sistemul public;
  2. Adeverință (original) certificare perioadă de studii învățământ, din care să rezulte durata normală și perioada studiilor, precum și certificarea absolvirii acestora;
  3. Livret militar original și copie, dacă este cazul;
 3. Dovada de cotizare în alte sisteme:
  1. Carnet de muncă original și copie sau adeverința pentru perioadele de cotizare în alte sisteme, după caz;
 4. Alte acte:
  1. Adeverință privind perioadele valorificate la calculul pensiei din alte sisteme de pensii obligatorii, eliberată de casa de pensii din sistemul public – original
  2. Decizie privind drepturile de pensie încasate în prezent din alte sisteme de pensii obligatorii

Pensia pentru retragere definitivă din profesie  

 1. Acte identitate / stare civilă:
  1. Copie după actul de identitate, conformat cu originalul de către filială;
  2. Copie acte stare civilă, conformat cu originalul de către filială;
  3. Copie certificat naștere, conformat cu originalul de către filială;
 2. Acte pentru perioade asimilate stagiului:
 3. Adeverință privind perioadele asimilate luate în calcul în sistemul public, eliberată de casa de pensii din sistemul public;
 4. Adeverință (original) certificare perioadă de studii învățământ, din care să rezulte durata normală și perioada studiilor, precum și certificarea absolvirii acestora;
 5. Livret militar original și copie, dacă este cazul;
 6. Dovada de cotizare în alte sisteme:
 7. Carnet de muncă original și copie sau adeverința pentru perioadele de cotizare în alte sisteme, după caz;
 8. Alte acte:
 9. Adeverință privind perioadele valorificate la calculul pensiei din alte sisteme de pensii obligatorii, eliberată de casa de pensii din sistemul public – original
 10. Decizie de radiere din profesia de avocat

Pensia anticipată 

 1. Acte identitate / stare civilă:
  1. – Copie după actul de identitate, conformat cu originalul de către filială;
  2. – Copie acte stare civilă, conformat cu originalul de către filială;
  3. – Copie certificat naștere, conformat cu originalul de către filială;
 2. Dovada de cotizare în alte sisteme:
  1. Carnet de muncă original și copie sau adeverința pentru perioadele de cotizare în alte sisteme, după caz;

Pensia de invaliditate 

 1. Acte identitate / stare civilă:
  1. Copie după actul de identitate, conformat cu originalul de către filială;
  2. Copie acte stare civilă1, conformat cu originalul de către filială;
  3. Copie certificat naștere, conformat cu originalul de către filială;
 2. Acte pentru perioade asimilate stagiului:1
  1. Adeverință privind perioadele asimilate luate în calcul în sistemul public, eliberată de casa de pensii din sistemul public
 3. Dovada de cotizare în alte sisteme1:
  1. Carnet de muncă original și copie sau adeverința pentru perioadele de cotizare în alte sisteme, după caz;
 4. Alte acte:
  1. Livret militar seria original și copie, dacă este cazul;
  2. Adeverință (original) certificare perioadă de studii învățământ superior, din care să rezulte durata normală și perioada studiilor, forma de învățământ (cursuri zi / fără frecvență) precum și certificarea absolvirii acestora, original;
  3. Dovada încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă și cuantumul acesteia
  4. Decizia de încadrare în grad de invaliditate, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale – original
  5. Decizie suspendare din activitate emisă de Consiliul baroului
  6. Adeverință privind perioadele valorificate în sisteme de pensii obligatorii, eliberată de casa de pensii – original.

Pensia de urmaș 

 1. Acte identitate / stare civilă:
  1. Copie după actul de identitate, conformat cu originalul de către filială;
  2. Copie acte stare civilă1, conformat cu originalul de către filială;
  3. Copie certificat naștere, conformat cu originalul de către filială;
 2. Acte pentru perioade asimilate stagiului:
  1. Adeverință privind perioadele asimilate luate în calcul în sistemul public, eliberată de casa de pensii din sistemul public
  2. Adeverință (original) certificare perioadă de studii învățământ superior, din care să rezulte durata normală și perioada studiilor, forma de învățământ (cursuri zi / fără frecventa) precum și certificarea absolvirii acestora, în original – a susținătorului decedat;
 3. Dovada de cotizare în alte sisteme:
  1. Carnet de muncă seria original și copie sau adeverința pentru perioadele de cotizare în alte sisteme, după caz – a susținătorului decedat
  2. Adeverință privind perioadele valorificate la calculul pensiei din alte sisteme de pensii obligatorii, eliberată de casa de pensii din sistemul public – pentru situația in care susținătorul decedat avea calitatea de pensionar din alte sisteme de pensii (original)
 4. Alte acte:
  1. Livret militar original și copie, dacă este cazul – a susținătorului decedat;
  2. Dovada încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă și cuantumul acesteia
  3. Decizia de încadrare în grad de invaliditate, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale – original
  4. Adeverință privind perioadele valorificate în sisteme de pensii obligatorii, eliberată de casa de pensii – original.
  5. Certificatul de deces (copie conformat cu originalul)
  6. Adeverință de studii – elev sau student (original)
  7. Decizie de pensie, talon de plata a pensiei al soțului supraviețuitor – in cazul in care a realizat stagiu de cotizare in sisteme de pensii obligatorii (original și copie)
  8. Decizia medicală asupra capacității de muncă (original);

Articole corelate

© 2022 Baroul Gorj. Toate drepturile rezervate. | Condiții de utilizare| Politica de cookie| Protecția datelor cu caracter personal| Descarcă sigla Baroului| Creat de Claudiu Groza