CAA

  1. Consiliul de Administrație al C.A.A. s-a întrunit în ședință de lucru la data de 17 februarie 2024. La ședință au fost invitați să participe membrii Comisiei Permanente a U.N.B.R..președintele de onoare al U.N.B.R și decanii Barourilor din România. Ședința a avut ca principal subiect al ordinii de zi prezentarea stadiului proiectului ”Centrul de sănătate de [...]
  2. Vă informam că s-a actualizat site-ul cu hotărâriile adoptate de U.N.B.R. în ședința de Consiliu din data de 17-18 Martie 2023.
  3. Cu ocazia Consiliului U.N.B.R din 16-17 decembrie 2023, C.A.A. a realizat o serie de materiale spre a fi discutate si aprobate in cadrul sedintei consiliului. Materialele realizate pot fi consultate in cele ce urmeaza: 1.Propuneri C.A.A. privind indicatorii sistemului de pensii pentru anul 2024 aici . 2.Referatul de sustinere ai indicatorilor pentru anul 2024 aici [...]
  4. La 11 noiembrie 2023 a avut loc festivitatea de predare a mandatului vechiului Consiliu de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților către noul Consiliu CAA. Membrii Consiliului CAA care au asigurat conducerea sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților în mandatul 2019-2023 sunt: – Av. Mihăiță Bubatu, Baroul Olt – [...]
  5. În Monitorul Oficial al României Partea I, Nr. 678 din 24 iulie 2023, a fost publicată Legea nr. 249/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.
  6. În Monitorul Oficial al României Partea I, Nr. 678 din 24 iulie 2023, a fost publicată Legea nr. 249/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.
  7. CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR DIN ROMÂNIA prin reprezentant BUBATU MIHAIȚĂ, titular al proiectului: CONSTRUIRE CENTRU DE SANATATE,PARCARI, SPATII VERZI, IMPREJMUIRI SI ORGANIZARE DE SANTIER [...]
  8. Cu ocazia Congresului Avocaților din 09-10 iunie 2023, C.A.A. a realizat un raport complet, insotit de anexe, ce vor fi supuse dezbaterilor congresului. Materialele realizate pot fi consultate in cele ce urmeaza: 1.Raportul C.A.A. pentru anul 2022 aici . 2.Raportul Comisiei de Cenzori a C.A.A. pentru anul 2022 aici . 3.Centralizatorul de deconturi si cheltuieli [...]
  9. Vă informam că s-a actualizat site-ul cu hotărâriile adoptate de U.N.B.R. în ședința de Consiliu din data de 17-18 Martie 2023.
  10. Urmare adoptării Ordonanței de urgență nr. 4/2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate, sumele reținute din veniturile din pensii realizate de persoanele fizice, cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate de la data de 1 ianuarie 2022 până la data de 27 decembrie 2022 inclusiv, [...]
© 2022 Baroul Gorj. Toate drepturile rezervate. | Condiții de utilizare| Politica de cookie| Protecția datelor cu caracter personal| Descarcă sigla Baroului| Creat de Claudiu Groza