Va informam ca în ședința Consiliului U.N.B.R din 09-10 septembrie 2022 au fost adoptate o serie de hotărâri, unele dintre aceste se refera in mod direct la sistemul C.A.A.

1) Prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 276/9 – 10 septembrie 2022 s-a aprobat ca, începând cu data de 01 ianuarie 2023, procentele alocate celor două fonduri specializate să se modifice și să devină:
– 90% din contribuțiile lunare obligatorii ale avocaților pentru Fondul de pensii;
– 10% din contribuțiile lunare obligatorii ale avocaților pentru Fondul de alte drepturi de asigurări sociale.
După 10 ani, în care în cadrul bugetului sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale s-au constituit și s-au finanțat cele două fonduri specializate în procentele stabilite prin Hotărârea U.N.B.R. nr. 556/15 decembrie 2012, 85% pentru fondul de pensii și de 15% pentru fondul de alte drepturi de asigurări sociale, C.A.A. a efectuat o evaluare privind influența modificării raportului de distribuție a contribuțiilor la fondurile C.A.A. (fondul de pensii și fondul de asigurări sociale) de la 85% – 15% în prezent la 90% – 10%, în corelare cu modificarea cotei de contribuție de la 12% în 2022, la 13% în 2023 și la 14% în 2024.
Din analiza efectuată de C.A.A. rezultă că această hotărâre, foarte importantă pentru sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, va determina atât creșterea ratei de finanțare a fondului de pensii cu cca. 5% cât și scăderea sumelor cheltuite din fondul de rezervă pentru susținerea filialelor aflate în deficit la fondul de pensii.

2)Prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 277/09 – 10 septembrie 2022 a fost aprobată inițierea demersurilor legislative pentru modificarea art. 37 și 38 din Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.
Actuala formă a articolului 37 din Legea nr. 72/2016, care reglementează acordarea pensiei anticipate, este parțial inaplicabilă, deoarece pensia anticipată nu poate fi acordată de la vârsta de 60 de ani. Condiția de stagiu de 40 ani presupune ca intrarea în profesie să se realizeze la vârsta de 20 de ani.
C.A.A. a analizat necesitatea modificării celor două articole și influența financiară a acestor modificări și apreciază că sunt necesare din următoarele considerente:
• Pensia anticipată în forma propusă reprezintă un stimulent pentru avocații care au realizat stagiul complet de cotizare numai în profesia de avocat;
• Avocații vor avea posibilitatea să își continue activitatea și după vârsta de 70 de ani și să aducă plus valoare sistemului;
• Acordarea pensiei pentru limită de vârstă de la data îndeplinirii vârstei standard de pensionare reprezintă eliminarea actualei inegalități de tratament între avocați;
• Procentul de penalizare propus are la bază prevederi similare, ce se regăsesc în legislația din țările membre U.E., care acordă această formă de pensionare, precum și în legislația sistemului public de pensii și în cea a sistemului de pensii al notarilor din România;
• Diferența dintre condițiile de acordare a pensiei anticipate în sistemul propriu, față de celelalte sisteme din țara noastră, este faptul că se permite cumulul veniturilor din pensie cu cele realizate din profesia de avocat.

3) Prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 278/09 – 10 septembrie 2022 s-a aprobat inițierea demersurilor legislative de modificare a art. 108 alin. (2) din Legea nr. 72/2016 privind componența Consiliului de Administrație al C.A.A.

Conducerea C.A.A.