Pensii - STABILIREA ȘI PLATA

Soluționarea dosarului de pensionare și stabilirea cuantumului pensiei sunt în sarcina Consiliului de administrație al C.A.A., și se face în termen de 30 de zile de la data înaintării dosarului de către filiala care are obligația de a întocmi dosarul, în temeiul art.75 alin.1 și art.76 alin.1 din Legea nr.72/2016, cu aplicarea dispozițiilor art.64-84 din Lege și Regulamentului privind pensiile.

Soluționarea dosarului de pensionare se face prin decizie de admitere sau respingere. Decizia emisă în condiţiile art. 76 alin. (1) din Lege poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanţa competentă. Decizia necontestată în termen, este definitivă.

 

Pensionarii sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor sunt obligaţi să comunice C.A.A. orice schimbare în situaţia proprie, de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care le-a fost stabilită sau li se plăteşte pensia, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia.

 

Plata drepturilor de pensie stabilite prin decizia C.A.A. se va face lunar de filiala în care solicitantul are calitatea de asigurat. Plata drepturilor de pensie se poate face:

  • titularului
  • mandatarului desemnat de titular prin procură specială
  • reprezenatntului legal al titularului

 

Modalitările de plată, în baza opțiunii pensionarului, pot fi:

  • prin casieria filialei
  • prin mandat poștal
  • în cont la băncile agreate de sistemul C.A.A în contul titularului de pensie ori tutorelui în cazul urmașilor minori

 

Condițiile de încetare a plății și reluare a plății sunt prevăzute de art.79-81 din Legea nr.72/2016.

Articole corelate

© 2022 Baroul Gorj. Toate drepturile rezervate. | Condiții de utilizare| Politica de cookie| Protecția datelor cu caracter personal| Descarcă sigla Baroului| Creat de Claudiu Groza