I.N.P.P.A.

Către

Toate BAROURILE

În atenția Doamnei / Domnului Decan

Stimată Doamnă Decan

Stimate Domnule Decan,

 

Astfel cum a fost hotărât în şedinţa Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România din luna septembrie a.c., când a fost aprobat

 Planul de pregătire continuă a avocaţilor pentru perioada septembrie 2016 – septembrie 2017, în toamna acestui an, în cadrul 

Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor urmează să debuteze cursurile de pregătire pentru dobândirea calității

 de administrator sau lichidator în insolvența persoanei fizice.

Menționăm că potrivit programei comune agreate la nivelul celor patru profesii implicate, formarea profesională pentru dobândirea calității 

de administrator cuprinde 10 teme, cu un parcurs de aproximativ 20 de ore în total, urmate de un examen de verificare a cunoștințelor.

Din informațiile cunoscute public la acest moment rezultă că urmează ca intrarea în vigoare a Legii 151/2015 să nu mai fie amânată, urmând 

ca în viitorul apropiat să fie aprobată şi hotărârea Guvernului prin care să se aprobe normele metodologice de aplicare a Legii 151/2015 (cf art. 92 din Lege).

Pe cale de consecință vă adresăm rugămintea ca până la data de 21 octombrie a.c. să comunicați la INPPA (email: office@inppa.ro,

 fax: 021/3301297) datele de contact (email și telefon) ale avocaților care doresc să urmeze aceste cursuri de pregătire.

În funcție de numărul de persoane comunicat urmează să fie decise costurile activității de pregătire, locurile unde acestea se vor desfășura

 precum și modalitatea de desfășurare a acestora.

                                      Av. dr. Traian Briciu

                                       Directorul INPPA

INPPA

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA este constituit în baza Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, modificată şi completata prin Legea nr. 255 din 16 iunie 2004, a prevederilor Statutului profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 45/13 ianuarie 2005 şi legislaţiei în materie.

INPPA este persoană juridică română, fără scop lucrativ, cu funcţionare autonomă. INPPA nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi nu este supus procedurilor de autorizare şi acreditare.