Informatii cote

CONTRIBUTII

 

Cota lunară de contribuţie la fondul de asigurări sociale al avocaţilor, conform art.19 si 23 din Statutul CAA şi din Hotărârea Consiliului UNBR 857/14.12.2013 si numarul35/12.12.2015 este de 250 lei pentru avocaţii definitivi şi de 80 lei pentru avocaţii stagiari dacă nu au venituri sau veniturile din profesie pe luna respectivă sunt de până la 2.272 lei pentru avocaţii definitivi şi respectiv 727 lei pentru avocaţii stagiari.

 

Avocaţii definitivi sau stagiari care realizează venituri brute din profesie în luna respectivă peste 2.272, respectiv peste 727 lei, sunt obligaţi să contribuie la fondul de asigurări sociale, cu 11% din venitul brut lunar realizat din profesie, dar nu mai mult de 1.336 lei.

 

Cuantumul cotei lunare de contribuţie la fondul de asigurări sociale al avocaţilor este unic la nivel naţional.

 

Începând cu 01.01.2016:

Astfel, pentru avocaţii definitivi:

Venit brut lunar din profesie

Cota de contributie

0-2272 lei

250 lei

2273-12.145 lei

11% din venitul brut

Peste 12.145 lei

1.336 lei

 

Pentru avocaţii stagiari:

Venit brut lunar din profesie

Cota de contributie

0-727 lei

80 lei

728-12.145 lei

11% din venitul brut

Peste 12.145 lei

1.336 lei

 

În declaraţia pe care avocatul este obligat să o dea în scris şi sub semnătură conform art.322 alin.3 din Statutul profesiei, vor fi trecute veniturile realizate în luna pentru care plăteşte contribuţie; dacă acestea depăşesc suma de 12.145 lei, în conformitate cu prevederile art.322 alin.4 din Statutul profesiei, avocatul nu are obligaţia de a declara valoarea veniturilor suplimentare cotei plătite.

 

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 76

24 martie 2016

În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. r) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avoca, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 24 alin. (1) din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare C.A.A.), adoptat de Congresul Avocaţilor din 15-16 iunie 2012;

Având în vedere propunerea făcută de vicepreşedintele C.A.A. domnul avocat Aurel Despa, care a fost însuşuită de Consiliul de Administraţie al C.A.A.;

Pentru corelarea nivelului contribuţiei maxime cu valoarea venitului de referinţă aferente perioadei aprilie 2013-decembrie 2015, când contribuţia maximă plătită conducea la acumularea unui număr inferior maximului de 5 puncte de pensie (4,80769, în 2013, 4,75041, în 2014 şi 4,67998, în 2015),

Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (în continuare U.N.B.R.), întrunit în şedinţa din 24.03.2016,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – (1) Avocaţii care au achitat contribuţia maximă în perioada aprilie 2013 – decembrie 2015 au posibilitatea de a achita diferenţa pentru obţinerea a 5 puncte de pensie, după cum urmează:

    a). 46 lei lunar, pentru perioada aprilie – decembrie 2013;

    b). 66 lei lunar, pentru perioada ianuarie – decembrie 2014;

    c). 86 lei lunar, pentru perioada ianuarie – decembrie 2015.

(2) Avocaţii prevăzuţi la alineatul (1) pot achita diferenţele stabilite pentru obţinerea maximului de 5 puncte de pensie, în maxim 3 tranşe, până la data de 31.12.2016.

(3) În cazul avocaţilor care s-au pensionat în perioada aprilie 2013 – decembrie 2015 şi care au achitat diferenţele prevăzute la alineatul (1) corespunzător cu data pensionării, filialele C.A.A. vor proceda la recalcularea pensiilor stabilite iniţial.

Art. 2.– (1) Prezenta hotărâre se va comunica membrilor Consiliului U.N.B.R., către barouri şi către C.A.A..

(2) C.A.A. va face comunicarea prezentei hotărâri către filialele sale şi către avocaţii aflaţi în situaţia sus menţionată, pentru a-şi putea exercita drepturile prevăzute prin aceasta.

 

C O N S I L I U L     U. N. B. R.