•  

    Telefon

    (+40) 0253-211.749

  •  

    Deschis

    Luni - Vineri 08.00 - 16.00

Hotărâri Baroul Gorj

HOTĂRÂREA

 NR. 115/19.12.2016

Având în vedere:

- ședința Consiliului Baroului Gorj din data de 20.05.2016 la care au participat următorii consilieri: av. Florin Homescu, 

av. Groza Constantin, av. Dragu Cosmin,  av. Fumureanu Ştefan Gelu, av. Elena Mija Daniela, av.Nănescu Cosmin,

av. Giorgi Vasii Florela,  av. Bucică Dan Mihai, av. Cepoi Silviu Gabriel şi av. Marcu Grigorie, Stefan Motataianu;

-luandu-se in considerare dispozitiile art. 118 lit. b) din Legea nr. 72/2016 si obligatiile Consiliului stabilite prin modificarile aduse Statului Profesiei de Avocat s-a apreciat cu unanimitate de voturi ca se impune o masura care sa determine recuperarea datoriilor la plata C.A.S si a cotelor profesionale prin neeliberarea vizelor pentru anul 2017 avocatilor din Baroul Gorj care au restante la sistemul propriu de asigurari si la plata cotelor profesionale mai mari de 6 luni.

In baza competentelor ce-i revin, in temeiul art.56 din Legea 51/1995, Consiliul Baroului Gorj,

 

                                                                                                         HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Nu se vor elibera vizele 2017 pentru cardul de identitate al avocatilor daca avocatii din Baroul Gorj au restante la cotele profesionale si sistemul propriu de asigurari mai mari de 6 luni.

Prezenta hotarare se aduce la indeplinire prin serviciul secretariat si in baza verificarilor efectuate de serviciul casierie.

 

DECAN,

Av. Florin Homescu

 

HOTĂRÂREA

 NR. 108/20.05.2016

Având în vedere:

- ședința Consiliului Baroului Gorj din data de 20.05.2016 la care au participat următorii consilieri: av. Florin Homescu, 

av. Groza Constantin, av. Dragu Cosmin,  av. Fumureanu Ştefan Gelu, av. Elena Mija Daniela, av.Nănescu Cosmin,

av. Giorgi Vasii Florela,  av. Bucică Dan Mihai, av. Cepoi Silviu Gabriel şi av. Marcu Grigorie;

-analizându-se situaţia financiară a Baroului Gorj, constatându-se că ultima majorare a cotei la barou a fost realizată

în anul 2009 şi de la acel moment au crescut utilităţile,salariul minim pe economieşi actualul cuantum al cotei nu mai

permite susţinerea bugetului Baroului Gorj;

- cu 8 voturi pentru şi 2 abţineri;

- În temeiul art. 56 lit.o)  din Legea 51/1995, Consiliul Baroului Gorj

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Începând cu data de 01.09.2016 se majorează cota de contribuţie a avocaţilor din Baroul Gorj de la suma

 de 60lei lunar la suma de70 lei lunar.

DECAN,

Av. Florin Homescu