•  

    Telefon

    (+40) 0253-211.749

  •  

    Deschis

    Luni - Vineri 08.00 - 16.00

INPPA

INPPA (3)

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Consiliul Uniunii

 

 

HOTĂRÂREA nr. 244 /17.06.2017

 

            În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Lege) și ale art. 33 - 37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Statut),

            Având în vedere prevederile art. 4 din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 243/17.06.2017 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2017,

            Consiliul U.N.B.R., întrunit în ședința din 17 iunie 2017, a dezbătut și a aprobat măsurile privind repartizarea sumelor încasate cu titlu de „taxă de examen” și a adoptat următoarea

HOTĂRÂRE:

 

            Art. 1.(1) Taxa de examen de 1000 lei, achitată în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților - I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2017”, se repartizează astfel:

   a) 500 lei pentru baroul la care se efectuează operațiunile aferente înscrierii la examen, prin activități de secretariat, specifice și prin acte și operațiuni de verificare a actelor ce însoțesc cererea de înscrie re la examen;

   b) 500 lei pentru I.N.P.P.A., pentru cheltuielile pe care le implică organizarea examenului;

            (2) I.N.P.P.A. va reflecta distinct în evidențele sale sumele destinate barourilor, pentru remunerarea prestațiilor specifice activităților de secretariat și de verificare a actelor de sumele rămase la dispoziția sa.

            (3) Desocotirea finală cu barourile va avea loc cel mai târziu la 7 zile după finalizarea examenului și soluționarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen, în condițiile prevăzute în Regulamentul de examen.

 

            Art. 5.(1) Prezenta Hotărâre se publică pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) și va fi comunicată barourilor, I.N.P.P.A. și membrilor Consiliului U.N.B.R..

            (2) I.N.P.P.A. și barourile vor pune în aplicare dispozițiile prezentei Hotărâri.

 

 

            Adoptată azi 17 iunie 2017 în ședința Consiliului U.N.B.R. desfășurată la București.

 

 

 

CONSILIUL U.N.B.R.

 

 

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Consiliul Uniunii

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 243/17.06.2017

privind organizarea examenului de primire în profesie

- sesiunea septembrie 2017 -

 

            În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Lege), și ale art. 33 - 37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Statut),

            Consiliul U.N.B.R., întrunit în ședința din 17 iunie 2017, a dezbătut și a aprobat măsurile privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat în anul 2017 și a adoptat următoarea

HOTĂRÂRE:

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Consiliul Uniunii

 

HOTĂRÂREA NR. 242/ 17.06.2017

pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

Universul Juridic

Portal juridic

Editura Becks

Cele mai noi aparitii BECKSHOP.RO