•  

    Telefon

    (+40) 0253-211.749

  •  

    Deschis

    Luni - Vineri 08.00 - 16.00

Istoricul Baroului

Istoric

 

In baza noii organizări administrativ - teritorile a ţării şi a modificărilor constituţionale, pe lângă celelalte instanţe din noul creat judet Gorj, s-a înfiinţat şi Judecăria Tg. Jiu.
In competenţa judecătoriilor, ca instanţe de fond a fost dată soluţionarea tuturor priciniilor, în afara celor date prin lege în competenţa altor instanţe (la acea dată puţine la număr) .
Pentru judecătorie se creea astfel, competenţa generală în soluţionarea cauzelor de fond, aceasta fiind regula, dispoziţiile derogatorii fiind puţine la număr.
In aplicarea dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 59/1968 privind activitatea comisilor de judecată, judecătoria soluţiona, în ultimă instanţă, plângerile îndreptate împotriva hotărârilor pronunţate de acestea, în cauzele, nu puţine la număr, date în competenţa lor.
Cauzele erau soluţionate în complet de judecător unic sau în complete de doi judecători, în funcţie şi de complexitatea lor.
Judecătorii erau aleşi în prima sesiune a Consiliilor populare judeţene, la propunerea Ministerului Justiţiei, pe o perioadă de 4 ani.
La soluţionarea litigiilor de muncă participau şi asesorii populari, aleşi si ei de consiliile populare judeţene, tot pe o perioadă de 4 ani .
Rolul lor era, de acum, mult diminutat. Se poate spune că experienţa în activitatea productivă a acestora era folositoare judecătorilor pentru cunoaşterea specificului muncii în anumite unităţi economice .
Judecătoria Tg. Jiu şi-a început activitatea la 17 febr. 1968 , preluând-o de la fostul Tribunal Popular Raional Tg-Jiu.
Teritorial , competenţa sa era însă cu mult mai mare decât fusese cea a celorlalte instanţe.
In raza sa de competenţă teritorială se aflau 59 comune şi anume : Arcani , Bălăneşti , Băleşti , Balta , Bârseşti , Bolboşi , Borăscu , Brătuia , Broşteni , Budeinei , Bumbeşti - Jiu , Călugăreni , Ceauru , Celei , Ciuperceni , Câlceşti , Căluicu , Cârbeşti Comeşti , Covrigi , Curtişoara , Dăneşti , Dobriţa, Drăgoieni, Drăgoteşti , Glodeni , Godineşti , laşi - Gorj , loneşti , lormăneşti , Leleşti, Mătăsari , Miculeşti , Moi , Mueşeteşti , Negomir , Peşteana - Jiu , Peştişani , Pinoasa , Ploştina, Pocruia , Raci , Roşia - Jiu , Runcu , Samarineşti , Schela , Sâmbotin . Slivieleşti , Stăneşti , Teleşti , Tismana , Turceni ; Turcineşti , Urdari , Valea cu Apă, Văgiuelşti , Vălari. OA
După intrarea în vigoare a H C M nr. 112/1977, numărul comunelor din raza de activitate a acestei instanţe, s-a redus la 36, rămânând astfel pană în 1991 .
Reducerea numărului comunelor s-a făcut prin desfiinţarea unor comune ca unităţi administrativ - teritoriale şi transformarea lor in sate .
In perioada 1977 - 1992 erau în competenţa teritorială a Judecătoriei Tg. Jiu comunele: Arcani , Bălăneşti , Băleşti , Bâlteni , Bolbosi , Borăscu , Brăneşti, Bumbeşti - Jiu, Cătunele, Ciuperceni, Câlnic, Dăneşti , Drăgoteşti , Fărcăşeşti , Glogova , Godineşti , loneşti , Leleşti , Mătăsari , Muşeteşti , Negomir , Padeş , Peştişani , Plopsoru , Runcu , Samarineşti , Schela , Urdari şi Văgiuleşti şi oraşele Tg. Jiu , Motru si Rovinari .
După 1997, sfera de competenţă teritorială a Judecătoriei Tg.Jiu , se întindea asupra localităţilor: municipiul Tg. Jiu , oraşele Rovinari, Bumbeşti - Jiu , Tismana si comunele : Arcani , Bălăneşti , Băleşti , Bâlteni , Brăneşti , Ciuperceni , Câlnic , Dăneşti , Fărcăşeşti , Godineşti , loneşti , Leleşti , Muşeteşti , Negomir , Peştişani , Plopsor , Runcu , Schela, Stăneşti, Teleşti, Turceni, Turcineşti şi Urdari.
Dintre toate instanţele din judeţ , Judecătoria Tg. Jiu are cele mai multe localităţi arondate, cu cea mai multă populaţie şi cu cel mai mare volum de activitate.

Hotărâri Baroul Gorj

  • În şedinţa Baroului Gorj din data de 19.12.2012 s-a adoptat hotărâre de completare a hotărârii Consiliului Baroului Gorj nr. 3 din 31.05.2012 în sensul stabilirii unei taxe în cuantum de 500 lei pentru avocaţii care nu şi-au îndeplinit obligaţia de depunere în copie certificată a asigurărilor de răspundere profesională.

Contact

BAROUL GORJ

Str. Victoriei, Bl. 5-7, Mezanin

Targu-Jiu, Judetul GORJ

Cod Postal: 210165

Tel./Fax: 0253-211.749